Plan rekrutacji do szkół i przedszkoli

Data publikacji: 
07.02.2018

Informujemy, że Burmistrz Miasta Szczecinek ustalił harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

Dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych harmonogram przedstawia się następująco:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.03.2018 r. - 30.03.2018 r.

do godz. 15.00

21.05.2018 r. -

28.05.2018 r.

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
o których mowa w art. 150 ust.
7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe.

5.04.2018 r. - 12.04.2018 r.

29.05.2018 r. -

5.06.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13.04.2018 r.

godz. 14.00

6.06.2018 r.

godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

16.04.2018 r. - 20.04.2018 r.

godz. 15.00

7.06.2018 r. -

15.06.2018 r.

godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27.04.2018 r.

godz. 14.00

18.06.2018 r.

godz. 14.00

 Dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Miasto Szczecinek harmonogram jest nastepujący:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.03.2018 r. - 30.03.2018 r.

do godz. 15:00

21.05.2018 r. – 28.05.2018 r.

do godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

5.04.2018 r. - 12.04.2018 r.

29.05.2018 r. - 5.06.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13.04.2018 r.

godz. 14.00

6.06.2018 r.

godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

16.04.2018 r. – 20.04.2018 r.

godz. 15.00

7.06.2018 r. - 15.06.2018 r.

godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27.04.2018 r.

godz. 14.00

18.06.2018 r.

godz. 14.00

Pełna treść zarządzenia dostępna jest w załączniku.

Opr. M. Ludewicz