Po konsultacjach uchwał „śmieciowych”

Publikowane od: 
20.01.2020

Zgodnie z obowiązującym prawem w dniach od 13 stycznia do 20 stycznia 2020 r. odbyły się konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Szczecinek:

1) Uchwała Rady Miasta Szczecinek w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

2) Uchwała Rady Miasta szczecinek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne opinie i uwagi do projektów uchwał Rady Miasta Szczecinek.

Szczegóły dostępne są w załączniku.

Opr. M. Ludewicz. Foto: nm.pl