Podziękowania dla Pani Sekretarz R. Wójcik

Data publikacji: 
29.01.2018

Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas i radni podziękowali podczas dzisiejszej sesji za wieloletnią pracę Sekretarz Miasta Romualdzie Wójcik, która z dniem 31 stycznia przechodzi na emeryturę.

- Jest Pani postrzegana w naszym urzędzie jako niekwestionowany autorytet. Wykonuje Pani swoją funkcję w niezwykły sposób cechując się dyskretna elegancją, którą spotyka się dziś naprawdę rzadko – mówił Jerzy Hardie-Douglas zwracają się do Romualdy Wójcik. – Praca z Panią dawała mi dużo satysfakcji. Serdecznie dziękuję za te wspólne 12 lat – dodał burmistrz.

Wszystkim radnym i pracownikom Urzędu Miasta dziękowała też Pani Sekretarz, życząc jednocześnie sukcesów i podejmowania dobrych decyzji wpływających na rozwój Szczecinka

Pani Romualda Wójcik w szczecineckim Ratuszu, z trzymiesięczną przerwą, pracuje od 1969 roku. W latach 1969-1973 zasiadała w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a funkcję sekretarza sprawuje nieprzerwanie od sierpnia 1988 roku.

Podczas dzisiejszych obrad radni zdecydowali także m.in. o zwolnieniu z opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej uczniów posiadających aktualne orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich opiekunów na trasie z domu do szkoły i przedszkola.

Jednogłośnie przyjęto także uchwałę w sprawie pozbawienia byłych funkcjonariuszy SB: Zdzisława Sieberta i Wojciecha Waligór Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Miasta Szczecinek”. W czasie sesji uchwalono także akty prawne o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1”, „Raciborki”, „Pilska-2”, „Koszalińska-1” i „Kilińskiego”.

Tekst i foto: M. Ludewicz