Pomoc dla pracowników firm OPAK i LOPAK

Publikowane od: 
13.09.2019

W związku z uchwałą Nr XIII/127/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 sierpnia 2019 r. ustanawiającą jednorazowe świadczenie dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru firm „OPAK” i LOPAK Leopolda Pączka pracownicy ww. firm od 26 września do 30 listopada 2019 r. mogą składać wnioski o przyznanie ww. świadczenia.

Świadczenie jest jednorazowe i przysługuje niezależnie od dochodu osobie spełniającej łącznie następujące warunki:

  • w dniu pożaru firm „OPAK” Leopold Pączka Spółka jawna i LOPAK Leopold Pączka zamieszkiwała na terenie Miasta Szczecinek,
  •  nie później jak do dnia pożaru ww. firm była zatrudniona w co najmniej jednej z tych firm.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4, w Punkcie Obsługi Interesanta (przy głównym wejściu do Ośrodka), w dniach i godzinach:

  • poniedziałek i wtorek - 8:00 - 11:00,
  • czwartek - 14:00 - 16:00.

Zgłaszając się o pomoc należy zabrać dowód osobisty.

Wnioski o przyznanie świadczenia dostępne są na stronie www.mops.szczecinek.pl oraz w Ośrodku przy ul. Wiejskiej 4, w Punkcie Obsługi Interesanta, a także w Urzędzie Miasta Szczecinek, w Biurze Obsługi Interesanta.

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod nr telefonu: 94 37 280 34.

foto: www.freepik.com

Załącznik: