Potrójny jubileusz Szkoły Muzycznej

Publikowane od: 
20.09.2021

Burmistrz Daniel Rak oraz jego zastępca Maciej Makselon uczestniczyli w uroczystościach potrójnego jubileuszu Szkoły Muzycznej w Szczecinku. Pierwsza część oficjalnych obchodów odbyła się w auli placówki. W ich trakcie burmistrzowie na ręce dyrektor Agnieszki Orłowskiej złożyli serdeczne gratulacje, oraz życzyli sukcesów w dalszym kształceniu młodych artystów.

- Potrójny jubileusz Szkoły Muzycznej to wielki powód do dumy dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Serdecznie dziękuję dyrekcji, nauczycielom, uczniom i rodzicom – mówił w czasie uroczystości burmistrz Daniel Rak.
Jubileusz był okazją do przekazania szkole specjalnego prezentu. Burmistrz Daniel Rak wręczył dyrektor Agnieszce Orłowskiej sprzęt multimedialny, pozwalający na nagrywanie i transmisję na żywo koncertów i innych wydarzeń artystycznych. To kolejne wsparcie, które szkoła uzyskała w ostatnim czasie od miasta Szczecinek.

- Miasto Szczecinek wspiera i nadal będzie wspierało inicjatywy podejmowane przez Szkołę Muzyczną - zapewnił podczas uroczystości burmistrz Daniel Rak.

Dopełnieniem potrójnego jubileuszu szkoły był koncert, zorganizowany w Krono Design Center.

Przypomnijmy, że Szkoła Muzyczna w Szczecinku obchodzi w tym roku potrójny jubileusz: 75-lecie istnienia szkolnictwa artystycznego w mieście, 60-lecie utworzenia placówki oraz 50-lecie nadania jej imienia Oskara Kolberga.

Tekst i foto: Mikołaj Pietrzyk