Powiatowe święto nauczycieli

Data publikacji: 
13.10.2017

Nauczyciele z powiatu szczecineckiego obchodzili wczoraj w kinie Wolność swoje coroczne święto. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzenia składali im samorządowcy na czele z burmistrzem Jerzym Hardie-Douglasem, jego zastępcą Danielem Rakiem oraz wicestarostą Markiem Kotschy. Uroczystość była też okazją do wręczenia wyróżniającym się pedagogom nagród oraz do krótkiej oceny stanu powiatowej oświaty. Tej ostatniej dokonał wicestarosta Kotschy, który zwracał uwagę m.in. na dobre wyniki naszych uczniów podczas egzaminów maturalnych. Za ciężką pracę nauczycielom dziękował też burmistrz Jerzy Hardie-Douglas.

- Pragnę w tym dniu  podziękować Państwu za zrozumienie i odpowiedzialność, z jakimi przyjęliście konieczne procedury wdrażania reformy systemu edukacji. Wspominałem już zresztą o tym podczas uroczystości inaugurujących rok szkolny 2017/2018. To również dzięki Państwu Szczecinek stał się punktem odniesienia dla wielu innych samorządów, które w trudnym procesie restrukturyzacji oświaty, skorzystały z wypracowanych przez nas wzorców – mówił burmistrz. I dodał: - Są Państwo awangardą swojego środowiska, ambasadorami wysokich standardów nauczania, dzięki którym szczecineckie szkoły cieszą się coraz lepszą opinią – a to sukces, który  zasługuje na słowa najwyższego uznania.

Potem przyszedł czas na wyróżnienia przyznane m.in. przez burmistrza Szczecinka, które Jerzy Hardie-Douglas wręczał nauczycielom razem ze swoim zastępcą Danielem Rakiem.

Nagrody Burmistrza Miasta Szczecinek otrzymali:
Krystyna Dianow – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinku,
Renata Romaniuk –  dyrektor Szkoły Podstawowa nr 4 w Szczecinku,
Marcin Pieńkowski – nauczyciel- Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinku,
Ryszard Malinowski – nauczyciel -  Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczecinku,
Jolanta Fabiszak – nauczyciel - Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku,
Iwona Wojtowicz – nauczyciel - Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku
Maria Wiatrowska -  nauczyciel - Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinku,
Elżbieta Sobolewska – nauczyciel - Zespół Szkół w Szczecinku,

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
Gabriela Skowrońska – Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinku,
Alicja Jaroszyńska – Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinku.
Sławomir Mikosza– Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku,

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała:
Agnieszka Pietnoczka – Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku.

Nagrodę Kuratora Oświaty otrzymała:
Alina Tarkowska – Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinku

Medal za Długoletnia Służbę otrzymali:
Srebrny Medal – Lech Chwedczuk - Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku,
Srebrny Medal – Ewa Dyl - Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku,
Srebrny Medal – Mariusz Jaroszyński - Szkoła Podstawowa nr 6 w  Szczecinku,
Srebrny Medal – Anetta Ulikowska - Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku,
Srebrny Medal – Iwona Wojtowicz - Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku,
Brązowy Medal –Agnieszka Pietnoczka - Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku.

Tekst i foto: M. Ludewicz