Prośba o wsparcie dla ośrodka popularyzującego naukę

Publikowane od: 
14.11.2016

Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas wystosował dzisiaj list do przedstawicieli działających w naszym mieście firm. Pismo dotyczy wsparcia stworzenia w Szczecinku ośrodka popularyzującego naukę, w kontekście realnych potrzeb prężnie rozwijającej się gospodarki, związanych z deficytem wyspecjalizowanej kadry technicznej.

Zwracając się do przedsiębiorców burmistrz napisał:

Od kilku lat obserwujemy na europejskich rynkach pracy rosnące zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem technicznym. Podobny trend utrzymuje się w Polsce, dlatego też coraz więcej instytucji decyduje się wspierać akcje zachęcające młodych ludzi do studiowania kierunków ścisłych. Rynek pracy jest nasycony absolwentami kierunków humanistycznych, natomiast obserwujemy niedostatek absolwentów kierunków technicznych. Dotyczy to również naszego miasta.

Biorąc powyższe pod uwagę, Miasto Szczecinek, dbając o lokalny rynek pracy, podejmuje różnego rodzaju działania, aby uświadomić młodym ludziom, że zapotrzebowanie na inżynierów przez najbliższe lata będzie systematyczne rosło.

Aby zachęcić dzieci i młodzież do nauk ścisłych, chcąc przełamać stereotyp trudnych
i nieciekawych kierunków technicznych, planowane jest na terenie naszego miasta uruchomienie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji, które przyczynią się do kształtowania kluczowych kompetencji (twórcze myślenie, kooperacja) oraz rozbudzenia zainteresowania naukami ścisłymi, poprzez stworzenie ośrodka popularyzującego naukę, polegającego na przebudowie istniejącej, byłej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne i planetarium. Planowana inwestycja, nie dość że uchroni jeden z najbardziej charakterystycznych dla Szczecinka zabytków przed zniszczeniem, to przede wszystkim będzie wprowadzała nowe usługi edukacyjne, niedostępne dotychczas dla mieszkańców naszego obszaru.

W swoich założeniach ośrodek popularyzujący naukę, oprócz kultywowania tradycji astronomicznych, zapoczątkowanych w Szczecinku przez Adama Giedrysa, ma pobudzać ciekawość świata, inspirować do aktywnego poszukiwania, uczenia się przez dociekanie
i kreatywne eksperymentowanie.

Stworzenie infrastruktury pozwalającej w sposób innowacyjny przekazywać wiedzę, zachęcającej do twórczego odkrywania, przyczyni się w sposób bezpośredni do zwiększenia zainteresowania naukami ścisłymi oraz do podwyższenia poziomu nauczania, a w dalszej kolejności przełoży się na liczbę absolwentów kierunków technicznych, a tym samym zwiększy dostępność do potrzebnej na rodzimym rynku pracy, wykwalifikowanej kadry
z wykształceniem technicznym.

Budowa obserwatorium astronomicznego i planetarium będzie możliwa wówczas, gdy zostanie dofinansowana ze środków zewnętrznych. Jednak, aby tak się stało i potrzeby naszego miasta, potrzeby szczecineckich przedsiębiorców były zauważone przez instytucje decydujące o podziale środków z Unii Europejskiej, zwracam się do Państwa z prośbą
o poparcie inicjatywy stworzenia w Szczecinku ośrodka popularyzującego naukę,
w kontekście realnych potrzeb prężnie rozwijającej się gospodarki, związanych z deficytem wyspecjalizowanej kadry technicznej.

Na odpowiedź w tej sprawie oczekujemy w terminie do 15 grudnia 2016 r.

Opr. M. Ludewicz