Radni o pomocy dla pracowników OPAK-u

Publikowane od: 
15.11.2019

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 19 listopada (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń (nr 101, I piętro UM), z następującym porządkiem obrad: 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/127/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia jednorazowego świadczenia dla osób i rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Szczecinek poszkodowanych w wyniku pożaru w firmach „OPAK” Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka.
3.    Zamknięcie sesji.

Opr. M. Ludewicz. Foto: miastozwizja.pl