Radni za programem rehabilitacji seniorów

Data publikacji: 
17.10.2017

Przy jednym głosie wstrzymującym się i 17 za radni przyjęli na wczorajszej sesji program rehabilitacji szczecineckich seniorów, który będzie obowiązywał w latach 2017-2020. Zapewnia on możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych osobom, które nie otrzymały skierowania w ramach NFZ. Program ruszy jeszcze w listopadzie, a o tym w jakich placówkach będzie on realizowany dowiemy się po rozstrzygnięciu ogłoszonego przez Urząd Miasta w Szczecinku konkursu.

Kwestie dotyczące zdrowia nie były jedynymi, które zostały poruszone podczas wczorajszych obrad. Po dość długiej dyskusji zapadła także decyzja o przejęciu przez miasto budynku przy ul. Kilińskiego 1, który obecnie wykorzystywany jest przez SAPiK. Podjęto również decyzję o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Armii Krajowej-1”, „Sosnowa” i „28 Lutego I-A”. Radni na nowo określili również stawki dodatków oraz wysokość nagród przyznawanych nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek.

Tekst: M. Ludewicz. Foto: S. Włodarczyk, miastozwizja.pl