Radni za programem rewitalizacji

Data publikacji: 
17.01.2018

16 głosami za Rada Miasta Szczecinek przyjęła dzisiaj uchwałę dotyczącą uszczegółowienia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Poprawki, które do dokumentu zgłosił Urząd Marszałkowski dotyczyły głównie doprecyzowania części zapisów programu i nie miały większego wpływu na jego ogólny sens. Podobnie dyskusja toczona podczas kilkunastominutowej sesji w dużej mierze odnosiła się do kwestii proceduralnych, a nie samego meritum sprawy.

Dzięki podjętej dziś uchwale Miasto Szczecinek będzie mogło aplikować o środki unijne m.in. na rewitalizację dworca PKP. Podczas jej przyjmowania 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Tekst i foto: M. Ludewicz