Radni za wnioskiem o dotację

Publikowane od: 
07.01.2019

Na czwartkowej sesji rady Miasta Szczecinek jednogłośnie i niemal bez żadnej dyskusji przyjęta została uchwała w sprawie  upoważnienia burmistrza  do złożenia wniosku o dofinansowanie i realizację projektu dotyczącego strategii rozwoju elektromobilności. Wniosek złożony zostanie w ramach konkursu „Gepard II” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Złożenie wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW umożliwi otrzymanie w drodze konkursu dotacji na realizację zadania pn. "Strategia rozwoju elektromobilności w obszarze miasta Szczecinek na lata 2019 - 2026".  Szacuje się̨, że koszt opracowania dokumentów wyniesie ok. 50 tys. zł. Zgodnie z regulaminem konkursu dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Foto i opr. M. Ludewicz