Radni zdalnie o zabytkach

Publikowane od: 
20.01.2023

Zapraszamy do śledzenia zdalnej sesji Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 23.01.2023 r. o godz. 15:00, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/325/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek.
3.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz