Radni zdalnie o zmianach w budżecie

Publikowane od: 
07.01.2021

Zapraszamy do śledzenia zdalnej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 8 stycznia 2021 r. (piątek) o godz.12.30, z następującym porządkiem obrad:  

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok.
3.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030.
4.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz