Rekordowo wysoki budżet Szczecinka!

Data publikacji: 
19.12.2017

Ponad 157 milionów złotych po stronie dochodów i niemal 170 milionów po stronie wydatków – tak wygląda przyszłoroczny budżet Szczecinka. Deficyt pokryty zostanie z wolnych środków, a budżet będzie najwyższym w historii miasta.

- Malejące bezrobocie i wyższe zarobki, nowe zakłady pracy czy zanikanie szarej strefy powodują, że nasze dochody z podatku od osób fizycznych co rok wzrastają o około 3 mln zł. To dowód na bogacenie się społeczeństwa. W tym roku wzrosną też przychody z podatku od osób prawnych. Po raz kolejny nie zaciągniemy nowych pożyczek i kredytów, a zadłużenie miasta znacznie spadnie – tak uchwałę budżetową rekomendował radnym burmistrz Jerzy Hardie-Douglas. I wyliczał: - W roku 2018 wykonamy wiele inwestycji: zakończymy przebudowę centrum miasta czy budowę piętrowego pomostu przy Zamku. Dofinansujemy kwotą 1,5 mln zł remont ulicy Kościuszki i Trzesieckiej, rozpoczniemy budowę nowej drogi łączącej ulicę Polną z Kołobrzeską oraz budowę mieszkań socjalnych przy ul. Pilskiej. Rozpoczniemy też remont dworca i wieży ciśnień. W Szczecinku powstanie centralny plac zabaw oraz trasa zjazdowa na Górce Rynkowej.

Ostatecznie za budżetem głosowało 15 radnych przy jednym głosie wstrzymującym się i trzech przeciw.

Podczas wczorajszej sesji radni przyjęli także m.in. Strategię Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2026, Lokalny Program Rewitalizacji, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

Tekst i foto M. Ludewicz