Rusza budżet obywatelski

Publikowane od: 
22.04.2022

Już w najbliższy poniedziałek rusza nabór projektów do piątej edycji budżetu obywatelskiego w Szczecinku. Projekty będzie można składać od 25 kwietnia do 15 maja. Kto i na jakich zasadach może to zrobić?

  • Projekt zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w formie elektronicznej pod adresem www.szczecinek.budzet-obywatelski.org oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.
  • Formularz zgłoszeniowy powinien mieć wypełnione w sposób czytelny wszystkie pola obowiązkowe (w tym adres email i numer telefonu autora projektu).
  • Każdy mieszkaniec Szczecinka może złożyć maksymalnie dwa projekty.
  • Projekt musi zostać poparty podpisami na formularzu zgłoszeniowym przez 20 mieszkańców Szczecinka. Każdy mieszkaniec Szczecinka może poprzeć dowolną liczbę projektów. 
  • Kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2023 rok wynosi 800 tys. zł
  • Projekt powinien być możliwy do zrealizowania w roku 2023.
  • Formularz zgłoszeniowy można składać w następujących formach:
  1. elektronicznej poprzez stronę internetową budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek www.szczecinek.budzet-obywatelski.org
  2. złożyć bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta,
  3. wysłać pocztą na adres: Urzędu Miasta z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski na rok 2023";

W przypadku złożenia projektu drogą pocztową, za datę wpływu uważa się datę wpływu do Urzędu.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Opr. M. Ludewicz