Rusza budżet obywatelski na 2020 rok!

Publikowane od: 
14.11.2019

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Nabór potrwa od 18 listopada do 1 grudnia 2019 r.

 • Projekt zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w formie elektronicznej pod adresem www.szczecinek.budzet-obywatelski.org oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.
 • Formularz zgłoszeniowy powinien mieć wypełnione w sposób czytelny wszystkie pola obowiązkowe (w tym adres email i numer telefonu autora projektu).
 • Każdy mieszkaniec Szczecinka może złożyć maksymalnie dwa projekty.
 • Projekt musi zostać poparty podpisami na formularzu zgłoszeniowym przez 20 mieszkańców Szczecinka. Każdy mieszkaniec Szczecinka może poprzeć dowolną liczbę projektów. 
 • Projekt powinien być możliwy do zrealizowania w roku 2020.
 • Formularz zgłoszeniowy można składać w następujących formach:
 1. elektronicznej poprzez stronę internetową budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek www.szczecinek.budzet-obywatelski.org
 2. złożyć bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta, pl. Wolności 13; 78-400 Szczecinek,
 3. wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecinek, 78-400 Szczecinek, pl. Wolności 13, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski na rok 2020". W przypadku złożenia projektu drogą pocztową, za datę wpływu uważa się datę wpływu do Urzędu.
 • Minimalna wartość projektu wynosi 20 tys. zł, a maksymalna 200 tys. zł
 • Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie www.szczecinek.budzet-obywatelski.org

Opr. M. Ludewicz