Rusza konkurs „Wolontariusz Roku 2019”

Publikowane od: 
04.11.2019

Burmistrz Miasta Szczecinek zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze współpracujące z wolontariuszami do wzięcia udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2019”.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest okazją do podziękowania wolontariuszom zaangażowanym w realizację różnorodnych inicjatyw lokalnych. To również okazja do promowania interesujących akcji prowadzonych przez organizatorów wolontariatu i propagowanie postaw prospołecznych.

Kapituła konkursu wyłoni 2 laureatów (ucznia i osobę dorosłą) oraz przyzna wyróżnienia wolontariuszom i organizatorom wolontariatu (organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje, kościoły, związki wyznaniowe i podmioty gospodarcze organizujące wolontariat).

Na zgłoszenia czekamy do 18 listopada 2019 r. Można je złożyć osobiście w punkcie obsługi interesanta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4, przesłać tradycyjną pocztą na ww. adres lub na adres e-mail sekretariat@mops.szczecinek.pl.

Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu (w załączniku). Informacji w sprawie konkursu udziela Magdalena Kozłowska tel. (94) 37 280 32.

Opr. M. Ludewicz