Rusza kwalifikacja wojskowa

Publikowane od: 
01.02.2019

Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że od 4 lutego do 1 marca w Zakładzie Obsługi Nieruchomości przy ul. Kościuszki 47 – 49 w Szczecinku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu naszego powiatu.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1)    mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
2)    mężczyzn  urodzonych w latach 1995 - 1999,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 3) osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które:  

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4)    kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych  i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);
5)    osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą  24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Szczegóły oraz pełna treść obwieszczenia dostępne są w załączniku.