Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Publikowane od: 
02.04.2021

Od 1 kwietnia br., na terenie całego kraju prowadzone będzie największe badanie statystyczne jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami. Dane zebrane w spisie ludności dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej mieszkańców Polski. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań.

Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, a także stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Podstawową i obowiązkową formą udziału w spisie jest samospis internetowy,
tj. wypełnienie interaktywnego formularza, który zostanie zamieszczony na stronie https://spis.gov.pl. Samospis internetowy będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r. do 
30 września 2021 r. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie można wykonać  samospisu. Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu. Spisać można się również przez telefon dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić rachmistrzowi spisowemu przekazania danych. Udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

 

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na https://spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

 

Opr.: GBS w Szczecinku