Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych

Publikowane od: 
11.08.2016

W dniach 16 - 18 września w Szczecinie odbędzie się Zachodniopomorski Konwent NGO. Trwające trzy dni spotkanie skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu. Jego głównym celem jest danie możliwości do nabywania nowej wiedzy i wymiany doświadczenia między ludźmi ze środowiska organizacji pozarządowych.

Konwent, ukazując możliwości współpracy sektorowej, będzie inspiracją do poszerzenia perspektyw działania III sektora. Wzmocni wiedzę odbiorców oraz stworzy przestrzeń do integracji, wzajemnego poznania się, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. Zwiększy świadomość o możliwościach płynących z zawierania partnerstw i ich znaczeniu dla rozwoju lokalnego.

W czasie spotkania zaplanowano wykłady, które przybliżą ideę ekonomii i gospodarki społecznej, możliwości finansowania z wykorzystaniem funduszy z nowej perspektywy unijnej i alternatywnych źródeł. Odbędą się także szkolenia dotyczące diagnozy społecznej i lokalnej, narzędzi promocji i PR dostępnych dla organizacji online, narzędzi technologicznych i www dla organizacji, pozyskiwania funduszy w sieci.

Konwent to także warsztaty obrazujące narzędzia wspierające budowanie społeczności lokalnych, partnerstw i diagnozowanie inicjatyw, czyli: „NGO Outdoor” – aktywna forma edukacji bazująca na doświadczaniu, „NGO Animator” – narzędzia wyzwalające potencjał społeczności i lokalnych liderów, „NGO Informator” – system organizacji kampanii społecznych.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić i wysłać formularz elektroniczny, znajdujący się na stronie www.konwent.scwop-s3.pl (formularz dostępny jest również w załączniku). Udział
w Zachodniopomorskim Konwencie NGO jest bezpłatny, jednak ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Opr. M. Ludewicz