Spotkanie z szefami służb

Publikowane od: 
07.04.2020

Burmistrz Daniel Rak, w związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, zwołał posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Poza przedstawicielami UM w osobie samego burmistrza, jego zastępcy Doroty Rusin-Hardenbicker oraz Andrzeja Wasąga, kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w spotkaniu udział wzięli też szefowie służb mundurowych i inspekcji sanitarnej.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym prawem, to właśnie do burmistrzów, wójtów i prezydentów miast należy kierowanie zarządzaniem kryzysowym na terenie poszczególnych gmin. Oznacza to m.in. zadania z zakresu planowania, reagowania oraz usuwania skutków potencjalnych zagrożeń.

- Zależy mi nie tylko na sprawnym działaniu służb takich jak policja, straż pożarna, straż miejska czy inspekcja sanitarna na terenie Szczecinka, ale także na odpowiednim koordynowaniu wykonywanych przez nie zadań. Istotny jest również szybki przepływ informacji. I między innymi o tych aspektach naszej współpracy rozmawialiśmy podczas spotkania – relacjonuje burmistrz Daniel Rak.

W trakcie posiedzenia zespołu szefowie poszczególnych służb informowali o największych zagrożeniach i problemach, którym muszą stawiać czoła w obliczu pandemii koronawirusa. Burmistrz zadeklarował, że mogą oni liczyć nie tylko na wsparcie organizacyjne, ale także na realną pomoc przy zakupie środków ochrony indywidualnej.

- W budżecie miasta na zarządzanie kryzysowe zabezpieczone są środki w wysokości 670 tys. zł. Znaczna część tej kwoty już została wydana na zakup niezbędnego wyposażenia dla szpitala, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej czy właśnie służb. Jeśli jednak potrzeby będą większe, to nie będę wahał się ani chwili i przekaże kolejne pieniądze na zarządzanie kryzysowe. Najważniejsze jest teraz bezpieczeństwo naszych mieszkańców – zapewnia Daniel Rak.

Szefowie służb mundurowych i inspekcji sanitarnej zostali poproszeni o przesłanie do Urzędu Miasta zapotrzebowania na brakujące środki ochrony bezpośredniej. I tak mł. insp. Andrzej Dziemianko, komendant powiatowy policji w Szczecinku zwrócił się już z prośbą o przekazanie m.in. maseczek ochronnych,  w tym maseczek z filtrem, rękawiczek jednorazowych, kombinezonów czy przyłbic.

- Część z tych rzeczy jest już w posiadaniu Urzędu Miasta i zostanie przekazana policji, pozostałe, w miarę naszych możliwości będą zamawiane i dostarczane służbom. Zbliża się okres świąt i z pewnością funkcjonariusze będą mieli w najbliższych dniach sporo pracy. Dlatego apeluję o rozwagę i rozsądek. Jednocześnie wszystkim mieszkańcom Szczecinka życzę w tym trudnym czasie dużo zdrowia i cierpliwości – podsumowuje burmistrz Daniel Rak.

Przypomnijmy, że do tej pory na walkę z koronawirusem Miasto Szczecinek wydało już pół miliona złotych. Z tej kwoty 400 tys. zł trafiło do szpitala z przeznaczeniem na zakup sterylizatora (300 tys. zł), resuscytatora (50 tys. zł) oraz 5 tysięcy maseczek, 500 kombinezonów ochronnych i 30 tysięcy rękawic jednorazowych (50 tys. zł). Środki ochrony indywidualnej za 50 tys. zł trafiły też do lekarzy rodzinnych, straży miejskiej, MOPS-u oraz PWiK. W tej chwili Urząd Miasta oczekuje na dostawę kolejnych maseczek jednorazowych, maseczek FFP oraz płynu do dezynfekcji. Wartość tego zamówienia to także 50 tys. zł.

Tekst i foto: M. Ludewicz