Sprawdź harmonogram i kryteria naboru

Publikowane od: 
31.01.2019

Kryteria naboru do przedszkola i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecinek.


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w roku szkolnym 2019/2020.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2019 r. - 29.03.2019 r.

do godz. 15.00

20.05.2019 r. -

27.05.2019 r.

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust.
7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe.

03.04.2019 r. - 10.04.2019 r.

29.05.2019 r. -

05.06.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.04.2019 r.

godz. 14.00

06.06.2019 r.

godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

15.04.2019 r. - 19.04.2019 r.

godz. 15.00

07.06.2019 r. -

14.06.2019 r.

godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.04.2019 r.

godz. 14.00

17.06.2019 r.

godz. 14.00

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2019 r. - 29.03.2019 r.

do godz. 15:00

20.05.2019 r. – 27.05.2019 r.

do godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

03.04.2019 r. - 10.04.2019 r.

29.05.2019 r. - 05.06.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.04.2019 r.

godz. 14.00

06.06.2019 r.

godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

15.04.2019 r. – 19.04.2019 r.

godz. 15.00

07.06.2019 r. - 14.06.2019 r.

godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.04.2019 r.

godz. 14.00

17.06.2019 r.

godz. 14.00

 

Kryteria naboru do przedszkola obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

Lp.

Nazwa kryterium

liczba punktów

1.

Oboje rodzice, bądź opiekunowie prawni kandydata, pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

6

2.

Kandydat ma rodzeństwo, uczęszczające już do przedszkola (oddziału przedszkolnego, szkoły), w którym ubiega się o przyjęcie.

4

3.

Kandydat uczęszczał wcześniej do oddziału żłobkowego w przedszkolu, do którego ubiega się o przyjęcie.

4

4.

Miejsce zamieszkania rodziców, bądź opiekunów prawnych, znajduje się w pobliżu przedszkola (przedszkole jest najbliższą placówką tego typu).

3

5.

Miejsce pracy jednego z rodziców, bądź opiekunów prawnych kandydata, znajduje się w pobliżu przedszkola (oddziału przedszkolnego), do którego ubiega się o przyjęcie.

2

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych są
oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

 

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

L.p.

Nazwa Kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

5

2.

Niepełnosprawność kandydata

5

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5

6.

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie

5

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

8.

Kandydat ma rodzeństwo, które realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w której ubiega się o przyjęcie

5

9.

Miejsce pracy jednego z rodziców, bądź opiekunów kandydata znajduje się w pobliżu szkoły, do której ubiega się o przyjęcie

5

10.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w której ubiega się o przyjęcie

5

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych są
oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

foto: creativeart - www.freepik.com