Stanowisko Burmistrza ws. wyborów

Publikowane od: 
01.04.2020

Burmistrz Daniel Rak przekazał Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie swoje stanowisko w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wybór na urząd Prezydenta RP zaplanowanych na dzień 10 maja 2020 roku.
Poniżej pełna treść przesłanego pisma:

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii określającym ograniczenia dla funkcjonowania Państwa informuję, że nie widzę możliwości należytego przygotowania oraz przeprowadzenia w bezpieczny sposób wyborów na urząd Prezydenta RP zaplanowanych na dzień 10 maja 2020 r.

W sytuacji ograniczenia dostępności do urzędów podjęliśmy działania minimalizujące ryzyko zarażenia zarówno interesantów, jak i naszych pracowników. Podejmujemy wiele starań, aby praca przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Pandemia nałożyła na nas wiele dodatkowych obowiązków mających na celu zabezpieczenie i pomoc osobom nie będących w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb czy choćby organizacji zdalnego nauczania, do którego są zupełnie nieprzystosowane placówki oświatowe. Przygotowujemy się też na ewentualne negatywne skutki epidemii i właśnie na tej płaszczyźnie staramy się angażować jak największe siły.

Zauważamy, że pomimo wielu starań wszystkich służb oraz władz na każdym szczeblu fala zarażeń i zachorowań rośnie bardzo dynamicznie i można się spodziewać, że szczyt pandemii jest jeszcze przed nami. Dlatego teraz najważniejsze jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.

W obecnej sytuacji nie widzę możliwości przeprowadzenia niezbędnych szkoleń dla członków OKW, a z uwagi na zamknięcie szkół, przedszkoli oraz placówek kulturalnych, w których w naszym mieście znajduje się większość lokali wyborczych nie będzie możliwe prawidłowe przygotowanie tych pomieszczeń. W tej chwili bowiem część osób przebywa na urlopach opiekuńczych czy zwolnieniach lekarskich. Uważam też, że kupowanie środków ochrony osobistej dla członków komisji świadczy
o tym, że istnieje realne zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno członków komisji, jak innych uczestników procesu wyborczego, co powinno być istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy organizacji wyborów. Byłoby to bowiem świadome narażanie tych osób na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Ponadto docierają do mnie stanowiska potencjalnych członków przyszłych komisji, iż w zaistniałej sytuacji nie podejmą prac w komisjach z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia. Wybory we Francji pokazały, że proponowane środki ochrony nie wystarczyły, aby uniknąć zakażenia. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu wyborów w sytuacji realnego zagrożenie życia i zdrowia obywateli jest skrajną nieodpowiedzialnością, a w przyszłości może skutkować procesami o odszkodowania. Albowiem to na samorządy zrzucono odpowiedzialność za bezpieczne przeprowadzenie wyborów.

W załączniku dostępne jest pismo w formacie PDF.

foto: gawex.pl

Załącznik: