Startuje budżet obywatelski!

Publikowane od: 
15.04.2021

Już w najbliższy poniedziałek rusza nabór projektów do czwartej edycji budżetu obywatelskiego w Szczecinku. Projekty będzie można składać od 19 kwietnia do 9 maja. Kto i na jakich zasadach może to zrobić?

  • Projekt zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w formie elektronicznej pod adresem www.szczecinek.budzet-obywatelski.org oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.
  • Formularz zgłoszeniowy powinien mieć wypełnione w sposób czytelny wszystkie pola obowiązkowe (w tym adres email i numer telefonu autora projektu).
  • Każdy mieszkaniec Szczecinka może złożyć maksymalnie dwa projekty.
  • Projekt musi zostać poparty podpisami na formularzu zgłoszeniowym przez 20 mieszkańców Szczecinka. Każdy mieszkaniec Szczecinka może poprzeć dowolną liczbę projektów. 
  • Kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2022 rok wynosi 800 000,00 zł
  • Projekt powinien być możliwy do zrealizowania w roku 2022.
  • Formularz zgłoszeniowy można składać w następujących formach:

1)    elektronicznej poprzez stronę internetową budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek www.szczecinek.budzet-obywatelski.org
2)    złożyć bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta, pl. Wolności 13; 78-400 Szczecinek,
3) wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecinek, 78-400 Szczecinek, pl. Wolności 13, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski na rok 2022";

W przypadku złożenia projektu drogą pocztową, za datę wpływu uważa się datę wpływu do Urzędu.

  • Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie www.szczecinek.budzet-obywatelski.org