Stypendia dla młodych artystów i krytyków

Publikowane od: 
16.08.2021

Trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Młoda Polska.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne:

  • zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
  • będące polskimi obywatelami,
  • urodzone nie wcześniej niż w 1986 roku.

Stypendium może być przeznaczone na realizację własnego projektu artystycznego w takich dziedzinach jak: film, fotografia, literatura (w tym reportaż dziennikarski), muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS) w imieniu którego czynności prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 listopada 2021 r.
Więcej: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska/aktualnosci/konkurs-o-stypendia-na-2022-rok