Uchwała "śmieciowa" bez uwag

Publikowane od: 
06.05.2019

Zgodnie z obowiązującym prawem w dniach od 19 kwietnia do 6 maja 2019 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne opinie i uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek.

Załącznik: