Uchwała o kąpieliskach bez uwag

Data publikacji: 
09.02.2018

Informujemy, że w wyniku wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie „ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w 2018 roku” nie wpłynęły żadne uwagi lub propozycje jej zmiany.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączniku.

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem ustala się wykaz kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w sezonie kąpielowym w 2018 roku:
1)    kąpielisko nr 1 -  nad jez. Trzesiecko przy ul. Mickiewicza „plaża miejska”,     
2)    kąpielisko nr 2 – nad jez. Trzesiecko przy ul. Kilińskiego „plaża wojskowa
3)    kąpielisko nr 3 – nad jez. Trzesiecko przy terenie zwanym potocznie „Mysia Wyspa”

Sezon kąpielowy trwał będzie od 15.06.2018 r.  do 31.08.2018 r.

Opr. M. Ludewicz

Załącznik: