Uwaga! Zmiana terminu odbioru śmieci

Publikowane od: 
08.11.2018

Informujemy, że w dniach 13-19 listopada (wtorek-poniedziałek) przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych (sprzęt AGD, RTV, meble oraz inne elementy wyposażenia mieszkań). Odpady wielkogabarytowe odbierane są z terenu nieruchomości zamieszkałych, w zamian za ponoszoną przez ich właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zbiórka przeprowadzona będzie wegług harmonogramu oraz ustalonego podziału miasta na rejony wraz z wykazem ulic, w godz. 7.00 - 15.00.

UWAGA!!!
Odpady wielkogabarytowe z rejonu A, których termin odbioru przypada 12 listopada br. odebrane zostaną w dniu 13 listopada br. Prosimy o wystawienie zbędnego sprzętu w dniu poprzedzającym zbiórkę.

Jednocześnie Wydział Komunalny Urzędu Miasta Szczecinek informuje o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych.  W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, odpady komunalne z terenu nieruchomości przy ulicy: Artyleryjskiej, Kwiatowej, Łódzkiej I, II, Sienkiewicza, Szymanowskiego, Limanowskiego, Chojnicka, Słoneczna 1-12, których odbiór przypada w poniedziałek 12 listopada br., odebrane zostaną dnia następnego: we wtorek 13 listopada br.

Prosimy o wystawienie pojemników przed posesje do godziny 7:00.