W środę nadzwyczajna sesja RM

Publikowane od: 
09.06.2020

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 10 czerwca (środa) o godz. 13:00 w sali posiedzeń (nr 101) UM, z następującym porządkiem obrad:  

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok.
3.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029.
4.    Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.
5.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna – 1” w Szczecinku.
6.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz