W czwartek nadzwyczajna sesja RM

Publikowane od: 
19.03.2019

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 21 marca (czwartek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń UM, z następującym porządkiem obrad:        

1.    Otwarcie sesji.
2.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok.
3.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2019-2029.
4.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok.
5.    Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek na 2019 rok.
6.    Zamknięcie sesji.