W czwartek obrady Rady Miasta

Publikowane od: 
20.03.2020

Informujemy, że w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 odbędzie się sesja Rady Miasta Szczecinek z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji: z 30.01.2020 r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok.
4.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029.
5.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
6.    Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
7.    Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.
8.    Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
9.    Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2020 roku.
10.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Limanowskiego-1” w Szczecinku.
11.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II” w Szczecinku.
12.    Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Szczecinek do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.
13.    Uchwała w sprawie ustanowienia nagród lub wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień za całokształt osiągnięć w działalności sportowej oraz w sprawie określenia zasad i trybu ich przyznawania.
14.    Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Szczecinek.
15.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
16.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
17.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
18.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
19.    Wnioski i oświadczenia radnych.
20.    Zakończenie sesji.

Transmisja z sesji, podobnie jak dotychczas przeprowadzona zostanie za pośrednictwem internetu. Link do transmisji dostępny jest TUTAJ.

Opr. M. Ludewicz