W czwartek sesja Rady Miasta

Publikowane od: 
20.05.2019

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 23 maja (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń (I piętro UM), z następującym porządkiem obrad:    

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18.04.2019 r.
3.    Uchwała w sprawie  dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok.
4.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029.
5.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
6.    Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
7.    Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
8.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3” w Szczecinku.
9.    Uchwała w sprawie zniesienia pomnika przyrody znajdującego się na terenie miasta Szczecinek.
10.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
11.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
12.    Wnioski i informacje radnych.
13.    Zamknięcie sesji.

Opr. M. Ludewicz. Foto: miastozwizja.pl