W piątek Światowy Dzień Wody

Publikowane od: 
18.03.2020

22 marca obchodzony jest corocznie Światowy Dzień Wody. W 2020 roku  jego hasłem jest „Zmiana klimatu”.

Powiat szczecinecki leży na terenie głównego zbiornika wód podziemnych, którego zasoby dyspozycyjne szacowane są na  99 000 metrów sześciennych nadobę, co daje nam pozycję w pierwszej 50  pod względem zasobności w wodę z ponad 300 zbiorników na terenie kraju.  Takie zasoby wód nie zwalniają nas jednak z odpowiedzialności za racjonalne korzystanie z nich.

PWiK Szczecinek zaopatruje w wodę mieszkańców miasta Szczecinek oraz gmin ościennych: Borne Sulinowo, Biały Bór, Grzmiąca, Barwice, a także części Gminy Szczecinek. Obecnie eksploatujemy 16 nowoczesnych stacji uzdatniania wody.

Roczne wydobywamy 3 109 000 m3 wody z czego najwięcej wody produkowane jest ze stacji uzdatniania wody Bugno (2 031 000m3).   Woda dostarczana jest mieszkańcom przez rozległą sieć wodociągowa i przyłącza o łącznej długości 918, 2 km.

Doskonała jakość wody z kranu
Nasza woda ujmowana jest w większości z utworów czwartorzędowych, które są bardzo dobrze izolowane warstwami gliny stanowiącej ochronę przed zanieczyszczeniem, a pionowy spływ wody z powierzchni do warstw wodonośnych trwa około 50 lat. Woda nie wymaga dezynfekcji (chlorowania). W procesie technologicznym woda pozbawiana jest jedynie nadmiaru żelaza, manganu oraz siarkowodoru. Woda jest smaczna i nadaje się do bezpośredniego spożycia.

Na straży doskonałej jakości wody oraz ciągłości dostaw przez całą dobę stoi sztab ludzi, mamy także do dyspozycji własne akredytowane Laboratorium Badań Wody i Ścieków wyposażone w nowoczesną pracownię mikrobiologiczną i fizykochemiczną.

Czy gospodarujemy wodą w sposób racjonalny?
Każdy pewnie wie, że lepiej wybrać prysznic niż kąpiel w wannie (zużyjemy 2/3 wody mniej), że należy zakręcać kran podczas mycia zębów czy mydlenia rąk (za każdym razem oszczędzimy 12-18 litrów wody), czy też należy wyeliminować niepotrzebne kapanie (nawet 30% oszczędności). Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że oszczędzanie wody to także:
- niemarnowanie jedzenia (do wyprodukowania 1 kg ziaren pszenicy potrzeba 1000 litrów wody, a ryżu - prawie 3 razy więcej, jeden bochenek chleba to 800-450 litrów wody, 1 filiżanka kawy to 140 litrów wody potrzebnej do wyprodukowania ziaren kawy, 1 stek wołowy wymaga 7000 litrów wody! ),
- oszczędzanie surowców i materiałów np. papieru (przemysł papierniczy zaliczany jest do najbardziej wodochłonnych gałęzi przemysłu: 1 kg papieru wymaga ok. 250 litrów wody, 1 kartka A4 wymaga 5 litrów wody, wyprodukowanie1 kg stali wymaga ok. 300 l wody),
- wydłużanie życia produktów przez ich ponowne lub inne zastosowanie (do wyprodukowania 1 koszulki T-shirt zużywa się ok. 2500 litrów wody , to tyle wody ile pije człowiek w ciągu 900 dni, jeansy – 7000 litrów wody a przy produkcji jednego samochodu zużywa się 379 000 litrów wody),
- oszczędzanie paliwa i produktów chemii organicznej (rafinacja 1 tony ropy naftowej - 15 000 l wody) ,
- oszczędzanie energii (energetyka zużywa wodę między innymi do celów chłodniczych).

Szanujmy wodę, szanujmy środowisko naturalne, szanujmy swoje zdrowie.

Opr i foto: PWiK w Szczecinku