Warsztaty dla organizacji pozarządowych

Publikowane od: 
15.11.2016

Urząd Miasta Szczecinek i Pracownia Pozarządowa w Koszalinie serdecznie zapraszają na warsztaty dla organizacji pozarządowych z zakresu nowych wzorów ofert,  sprawozdań i umów dotyczących realizacji zadań publicznych.

Warsztaty odbędą się 29 listopada 2016 r., w godz. 14.00-18.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 9 Maja 12 w Szczecinku (II piętro, sala nr 15).

Celem warsztatów jest:

1. Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat zasad realizacji zadań publicznych wg zaktualizowanych wzorów ofert, sprawozdań i umów.

2. Poprawa jakości składanych ofert do samorządu lokalnego.

3. Wzrost efektywności działań organizacji poprzez zwiększenie szans na staranie się o środki ze źródeł zewnętrznych (np. samorząd wojewódzki, ministerstwa).

4. Poprawa stopnia integracji i współpracy między organizacjami.

Warsztaty poprowadzi Prezes Pracowni Pozarządowej w Koszalinie pan Łukasz Cieśliński.

Zgłoszenia na warsztaty prosimy przesyłać mailowo na adres: b.kowal@um.szczecinek.pl do
24 listopada 2016 r. W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, nazwę organizacji pozarządowej oraz nr telefonu. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji na temat  warsztatów pod numerem telefonu 94 37 141 53 udziela pani Beata Kowal, pełnomocnik ds. uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi.

Opr. M. Ludewicz