Wsparcie inicjatyw na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa

Publikowane od: 
24.08.2021

Trwa nabór wniosków o granty w ramach tegorocznej edycji akcji prewencyjnej „Pomoc To Moc”.
„Pomoc To Moc” jest ogólnopolską akcją prewencyjną, która polega na finansowym wsparciu społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w realizacji projektów służących poprawie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia.
Hasło tegorocznej edycji akcji to: „Zdrowa i bezpieczna rodzina”.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Inicjatywy służące ochronie zdrowia, profilaktyce zdrowotnej oraz promujące zdrowy tryb życia i poprawę bezpieczeństwa.

Wysokość wsparcia: 100%, 3.000 – 20.000 zł

Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).
2. Uczniowskie kluby sportowe.
3. Podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wnioskodawca musi prowadzić działalność na rzecz społeczności lokalnych na terenie Polski.

Organizatorem akcji jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA).
Ostateczny termin składania wniosków upływa 17 września 2021 r.

Więcej: pomoctomoc.pzu.pl