Wyniki konkursu na działania edukacyjne

Publikowane od: 
03.04.2020

Informujemy, że Burmistrz Miasta Szczecinek zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Działania edukacyjne i wspierające dla rodziców.

Burmistrz Miasta postanowił przekazać dotację w wysokości 11 400 zł na realizację zadania pn. Przestrzeń dla rodziny Stowarzyszeniu Fundusz Tratwa Szczecinek, które jako jedyne złożyło ofertę na ogłoszony konkurs.

Opr. M. Ludewicz. Foto: nm.pl