Wyprowadzając psa pamiętaj o smyczy!

Publikowane od: 
23.05.2019

Urząd Miasta przypomina, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Szczecinka właściciele zwierząt domowych, a w szczególności psów, mają obowiązek zapewnienia nad nimi właściwej opieki „w celu niedopuszczenia do zagrożeń życia, zniszczeń, zanieczyszczeń nieruchomości, terenów i obiektów użyteczności publicznej oraz obsługi ludności.”

Właściciele zwierząt mają też obowiązek niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych, a w szczególności na drogach, chodnikach, podwórkach i parkach poprzez wyrzucanie ich do koszy.

Przypominamy też, że obowiązkowe jest wyposażenia psa w obrożę i smycz, a w przypadku psa rasy uznawanej za agresywną, także w kaganiec Psy, poza obszarami przeznaczonych dla nich wybiegów i terenów leśnych muszą być wyprowadzane na smyczy, w celu ochrony przed zagrożeniem z ich strony dla ludzi lub innych zwierząt.

Cała treść regulaminu dostępna jest w załączniku.

opr. M. Ludewicz. Foto: Miastozwizja.pl

Załącznik: