Wywal graty z własnej chaty!

Publikowane od: 
11.10.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku informuje, ze w dniach 15.10 - 22.10.2018 organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych (sprzęt AGD, RTV, meble oraz inne elementy wyposażenia mieszkań). Odpady wielkogabarytowe odbierane są z terenu nieruchomości zamieszkałych, w zamian za ponoszona przez ich właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zbiórka przeprowadzona będzie wg harmonogramu oraz ustalonego podziału miasta na rejony wraz z wykazem ulic, w godz. 7.00 - 15.00.

W związku z tym prosimy o wystawienie zbędnego sprzętu w dzień poprzedzający zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. PROSIMY NIE WSTAWIAĆ GABARYTÓW DO ZASIEKÓW NA POJEMNIKI.

Załącznik: