Zapraszamy na nadzwyczajną sesję RM

Publikowane od: 
28.01.2019

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 29 stycznia (wtorek) godz. 8:00 w sali posiedzeń (nr 101) UM, z następującym porządkiem obrad:                

1.    Otwarcie sesji.
2.    Uchwała w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2019-2029.
3.    Zamknięcie sesji.

Opr. M. Ludewicz