Zapraszamy na sesję RM Szczecinek

Publikowane od: 
02.07.2018

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 9 lipca (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń UM, z następującym porządkiem obrad:              
         
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z sesji RM z dnia 28.05.2018 r. oraz z dnia 25.06.2018 r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok.
4.    Uchwała w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej.
5.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
6.    Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "28 Lutego III" w Szczecinku.
7.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wiatraczna " w Szczecinku.
8.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Szczecińska " w Szczecinku.
9.    Uchwała w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
10.    Uchwała w sprawie regulaminu otwartego konkursu na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.
11.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
12.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
13.    Zapytania radnych.
14.    Zamknięcie sesji.

Opr. M. Ludewicz