Zaproszenie na sesję Rady Miasta

Publikowane od: 
22.08.2019

27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń nr 101  I piętro UM odbędzie się sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:                                                                                                

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok.
  3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029.
  4. Uchwała w sprawie ustanowienia jednorazowego świadczenia dla osób i rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Szczecinek poszkodowanych w wyniku pożaru w firmach „OPAK” Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka.
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego 31 sierpnia 2016 roku między Miastem Szczecinek a Gminą Szczecinek w sprawie powierzenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  6. Zamknięcie sesji.