Zasady rekrutacji do szkół i przedszkola

Publikowane od: 
28.01.2020

Informujemy, że Burmistrz Miasta Szczecinek ustalił harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek na rok szkolny 2020/2021.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek przedstawia się następująco:

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 2 marca 2020 r.

do 31 marca 2020 r.

do godz. 1500

od 1 czerwca 2020 r.

do 10 czerwca 2020 r.

do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
o których mowa w art. 150 ust.
7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe.

od 1 kwietnia 2020 r.

do 10 kwietnia 2020 r.

do godz. 1500

od 12 czerwca 2020 r.

do 17 czerwca 2020 r.

do godz. 1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

14 kwietnia 2020 r.

godz. 1500

do 18 czerwca 2020 r.

godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 15 kwietnia 2020 r.

do 22 kwietnia 2020 r.

do godz. 1500

od 19 czerwca 2020 r.

do 24 czerwca 2020 r.

do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 27 kwietnia 2020 r.

godz. 1500

do 25 czerwca 2020 r.

godz. 1500

 Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia się następująco:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 2 marca 2020 r.

do 31 marca 2020 r.

do godz. 1500

od 1 czerwca 2020 r.

do 10 czerwca 2020 r.

do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

od 1 kwietnia 2020 r.

do 10 kwietnia 2020 r.

do godz. 1500

od 12 czerwca 2020 r.

do 17 czerwca 2020 r.

do godz. 1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

14 kwietnia 2020 r.

godz. 1500

do 18 czerwca 2020 r.

godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 15 kwietnia 2020 r.

do 22 kwietnia 2020 r.

do godz. 1500

od 19 czerwca 2020 r.

do 24 czerwca 2020 r.

do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 27 kwietnia 2020 r.

godz. 1500

do 25 czerwca 2020 r.

godz. 1500

Opr. M. Ludewicz. Foto: gawex.pl