Zgłoś uwagi do strategii partnerstwa

Publikowane od: 
14.09.2021

Informujemy, że kończą się prace nad Strategią Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego, w której ujęte będzie także Miasto Szczecinek. Dokument ten będzie stanowił podstawę naszych wspólnych działań w ciągu najbliższych 10 lat, w tym działań opartych na dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, między innym z funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią strategii oraz pozostałymi dokumentami. Dokumenty, w tym projekt strategii i formularz zgłaszania uwag znajdują się TUTAJ. Wszelkie uwagi dotyczące projektu strategii proszę przesłać w terminie do 19 września do godz. 23.59, na adres e-mail: kamila.drelich@zmp.poznan.pl.

Opr. M. Ludewicz