Zmarł Andrzej Jaszczur

Publikowane od: 
03.11.2021

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Andrzeja Jaszczura, byłego wiceburmistrza Szczecinka. Żonie i Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składa Burmistrz Miasta Szczecinek Daniel Rak oraz pracownicy Urzędu Miasta.

Andrzej Jaszczur był zastępcą burmistrza Szczecinka w latach 1998-2002. Był także radym Rady Miejskiej w Szczecinku w latach 1994-1998, radnym Rady Miasta Szczecinek w kadencji 2002-2006 i 2006-2010.

Pogrzeb Andrzeja Jaszczura odbędzie się w czwartek (4 listopada) w podszczecineckim Lotyniu po Mszy Świętej w Jego intencji w miejscowym kościele o godzinie 12.