Zmarł przewodniczący RM Jerzy Musiał

Publikowane od: 
05.01.2021

Z przykrością przyjęliśmy dziś wiadomość o śmierci Jerzego Musiała, samorządowca, radnego, a w latach 1999 – 2006 przewodniczącego Rady Miasta Szczecinek.

Jerzy Musiał urodził się w 1933 roku w Margoninie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu, podjął z nakazu pracy w 1955 roku zatrudnienie w sekcji urządzania lasu Szczecińskiego OLP w Gorzowie Wielkopolskim. W 1958 roku przeniósł się do Oddziału Biura w Szczecinku, gdzie przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej w 1969 roku został powołany na stanowisko dyrektora. Funkcję tą pełni do 1995 roku, z trzyletnią przerwą (1989-1992) na pracę na kontrakcie zagranicznym. W lipcu 1995 roku został na własną prośbę przeniesiony do Zarządu BULiGL w Warszawie, gdzie na stanowisku starszego inspektora nadzoru i kontroli pracował do 2002 roku.

Jerzy Musiał przez trzy kadencje, w latach 1994-2006 był radnym Rady Miasta Szczecinek, a w latach 1999-2006 jej przewodniczącym. Otrzymał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Miasta Szczecinka”.

Burmistrz Daniel Rak, w imieniu własnym, pracowników Urzędu Miasta i wszystkich mieszkańców złożył kondolencje najbliższej Rodzinie Zmarłego Jerzego Musiała.

Opr. M. Ludewicz. Foto: R. Wełnic