Zmiana zasad segregacji śmieci

Publikowane od: 
06.03.2018

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 roku zmianie uległy zasady segregacji odpadów komunalnych. Związane są one z wprowadzeniem na terenie całego kraju Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO). Najistotniejszą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązującego systemu jest wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (do tej pory zbierane były tylko odpady zielone, teraz również – odpady kuchenne).

W związku z powyższym „gniazda” do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielolokalowej zostały uzupełnione o brązowe pojemniki, natomiast mieszkańcy domków jednorodzinnych otrzymują brązowe worki. Odpady ulegające biodegradacji nadal można także samodzielnie dostarczać do Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łowieckiej w Szczecinku (składowisko odpadów).

Jakie odpady zaliczają się do odpadów ulegających biodegradacji?

To odpady zielone - trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych i odpady kuchenne - obierki z owoców i warzyw, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

Są to wszystkie te odpady, które możemy przeznaczyć na kompost, taki jest zresztą cel selektywnej zbiórki frakcji „bio”. Nie należy więc do nich wrzucać: kości, mięsa i padliny zwierząt, odchodów zwierząt, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowane, płyt wiórowych i MDF. Do pojemników na bioodpady nie można również wrzucać ziemi i kamieni.

Zmianie uległa także częstotliwość odbioru bioodpadów – od stycznia 2018 r. są one odbierane przez cały rok, co dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej oraz co tydzień w zabudowie wielolokalowej.

Wprowadzenie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów ma na celu poprawę poziomu recyklingu odpadów komunalnych, który obecnie średnio w kraju wynosi 26 proc., natomiast do 2020 r. powinniśmy odzyskiwać 50 proc. Jeśli nie osiągniemy poziomu zalecanego przez Unię, to Polsce grożą wysokie kary finansowe i utrata ok. 1,3 mld euro dotacji unijnych na gospodarkę odpadami.

Tekst M. Gębska