Zmiany w CEIDG załatwisz przez internet!

Publikowane od: 
18.03.2020

W związku z zagrożeniem wystąpienia epidemii COVID 19 przypominamy i uprzejme prosimy o załatwianie wszelkich spraw dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP.

Informujemy, że dla dat: rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia działalności gospodarczej nie ma znaczenia data złożenia wniosku – można zrobić zgłoszenie zarówno z datą wsteczną, bieżącą jak i przyszłą.

Sprawy związane z działalnością gospodarczą, wnioski o:

  • wpis do CEIDG,
  • zmianę wpisu w CEIDG, 
  • zawieszenie wykonywania działalności, 
  • wznowienie wykonywania działalności ,
  • wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG

mogą być także składane elektronicznie na stronie internetowej https://wws.ceidg.gov.pl z wykorzystaniem profilu zaufanego (lub podpisu elektronicznego).

Przedsiębiorca może założyć profil zaufany bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym na stronie https://pz.gov.pl lub z wykorzystaniem platformy e-PUAP.

Jak założyć Profil zaufany? Sprawdź TUTAJ.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 94 37 140 82, 94 37 140 83.

Opr. M. Ludewicz