Zmiany w ruchu na obwodnicy Szczecinka

Publikowane od: 
08.04.2021

Informujemy, że w przyszłym tygodniu planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na obwodnicy Szczecinka w ciągu S11. Zmiana będzie dotyczyć kierowców zmierzających w kierunku Koszalina, od węzła Szczecinek Śródmieście i potrwa do około połowy czerwca br. Ruch w stronę Piły będzie odbywał się bez zmian.

Kierowcy jadący obwodnicą w kierunku północnym (na Koszalin), na węźle Szczecinek Śródmieście zjadą na DK20 w kierunku centrum Szczecinka (ul. Słupska) i następnie na rondzie im. Księdza Jana Lisa na stary przebieg DK11 w kierunku Koszalina (ul. Narutowicza i Koszalińska) do końca objazdu na północnym rondzie obwodnicy. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie. Trasa objazdu będzie odpowiednio oznakowana na każdym skrzyżowaniu.

Zmiany w organizacji ruchu spowodowane są koniecznością przeprowadzenia korekty niwelety jezdni w rejonie węzła Szczecinek Śródmieście. Prace będą prowadzone przez wykonawcę w ramach gwarancji i na jego koszt. Roboty obejmą odcinek o długości około 400 m i będą polegały na korekcie (obniżeniu) niwelety jezdni – sfrezowaniu istniejącej i wykonaniu nowej nawierzchni.

Powodem wykonywania robót jest brak wymaganej kontraktem skrajni pionowej pod wiaduktem na węźle Szczecinek Śródmieście, na jezdni obwodnicy w stronę Koszalina. Minimalna skrajnia pionowa dla dróg ekspresowych wynosząca 4,7 m jest w tym miejscu zachowana. GDDKiA wymaga jednak skrajni 5-metrowej dla zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowania obiektów inżynierskich (na przykład podczas przejazdów nienormatywnych). Jest to jednolity standard, wymagany od wszystkich wykonawców.

Tekst i foto: GDDKiA