Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nieruchomości zamieszkałe:

21,00 zł od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Nieruchomości o charakterze mieszanym:

stawka za jednokrotny wywóz pojemnika z odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

• 120 l – w wysokości 18,28 zł,

• 240 l – w wysokości 32,37 zł,

• 360 l – w wysokości 35,22 zł,

• 550 l – w wysokości 43,82 zł,

• 660 l – w wysokości 61,07 zł,

• 1100 l – w wysokości 85,53 zł.

Nieruchomości o charakterze mieszanym:

stawka za jednokrotny wywóz pojemnika z odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

• 120 l – w wysokości 12,19 zł,

• 240 l – w wysokości 21,58 zł,

• 360 l – w wysokości 23,48 zł,

• 550 l – w wysokości 29,21 zł,

• 660 l – w wysokości 40,71 zł,

• 1100 l – w wysokości 57,02 zł