Stawki, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Szczecinek Nr X/97/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3041).

Nieruchomości zamieszkałe:

18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

36,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Nieruchomości o charakterze mieszanym:

stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

• 120 l – w wysokości 14,92 zł,

• 240 l – w wysokości 27,04 zł,

• 360 l – w wysokości 31,67 zł,

• 550 l – w wysokości 41,92 zł,

• 660 l – w wysokości 55,71 zł,

• 1100 l – w wysokości 82,05 zł.

Nieruchomości o charakterze mieszanym:

stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

• 120 l – w wysokości 29,84 zł,

• 240 l – w wysokości 54,08 zł,

• 360 l – w wysokości 63,34 zł,

• 550 l – w wysokości 83,84 zł,

• 660 l – w wysokości 111,42 zł,

• 1100 l – w wysokości 164,10 zł.


Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/167/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5486).

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry,
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Podstawą uiszczanej opłaty jest złożona deklaracja, którą należy aktualizować przy każdorazowej zmianie liczby mieszkańców.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Miasta Szczecinek. Numer rachunku bankowego właściwego do uiszczania opłaty przydzielany jest indywidualnie po złożeniu deklaracji.

Przy dokonywaniu wpłaty w treści przelewu należy podać:

• tytuł wpłaty - opłata za gospodarowanie odpadami,

• okres, którego wpłata dotyczy,

• numer indeksu podatnika.

Wpłaty gotówkowe mogą być także dokonywane na indywidualny numer rachunku bankowego bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie o/Szczecinek, pl. Sowińskiego 2 (budynek dawnej kawiarni „Kolorowa”.